Programe postuniversitare

Înscrierile se fac la Academia de Studii Economice, Biroul de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Piața Romană nr. 6, etaj 3, sala 0337, Sector 1, București, telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01 int. 326

Termen de inscriere 4 noiembrie 2013, taxa de inscriere 100 lei

Perioada 2013-2014 - 90 ore, 12 credite transferabile
Taxa de studii 1800 lei
download cerere inscriere   

Programul postuniversitar:     POLITICA CONCURENȚEI: CADRU CONCEPTUAL ȘI INSTRUMENTE 

  • Cursul se adresează în special specialiștilor din administrația publică centrală și locală ale căror atribuții sunt incidente cu aplicarea politicii concurenței, precum și specialiștilor din corporații. Programul oferă participanților oportunitatea de a dobândi:  (1) o mai bună înțelegere a rațiunilor economice și obiectivelor politicii concurenței, cunoașterea evoluției concepțiilor, cunoașterea și capacitatea de a analiza critic reglementările europene în domeniul concurenței și eficacitatea aplicării acestora; (2) capacitatea de a caracteriza industria, înțelegerea resorturilor decizionale care acționează la nivelul firmelor și a interacțiunilor între acestea în cadrul pieței, precum și capacitatea de a evalua efectul pe care îl exercită reglementarea și supravegherea pieței asupra comportamentului firmelor și trăsăturilor industriilor; (3) cunoașterea la nivel general a metodelor și modelelor de analiză cantitativă utilizate în domeniul concurenței, capacitatea de a rezolva aplicații simple, înțelegerea semnificației și interpretarea  rezultatelor aplicării metodelor și modelelor.

download pliant

Programul postuniversitar:     FRAUDE, CONTRAFACERI ŞI RISCURI ASOCIATE

  • Cursul este destinat specialiştilor care lucrează în domenii ce prezintă risc de fraudare şi contrafacere a produselor, dar şi celor din managementul resurselor umane. Principalele obiective ale programului sunt: utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru identificarea şi combaterea contrafacerilor şi fraudelor în diferite domenii (mărfuri alimentare şi non-alimentare, branduri, documente, bancnote etc.), precum şi a comportamentelor deviante asociate infracţiunii de contrafacere/piraterie; cunoaşterea aprofundată a riscurilor la recrutare, gestionarea riscurilor asociate resursei umane în etapa post-angajare şi prevenirea şi gestionarea conflictelor de muncă; Proiectarea şi fundamentarea, utilizând concepte şi metode specifice, a unui program de implementare a sistemului de control managerial, ca parte a componentei strategice a unei organizaţii. 

download pliant