Cercetare

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească -  aprilie 2017

MASTER-  SECTIUNEA - Excelenţa în business

 Data: 28.04.2017, ora 900,  Sala 2704

 Biroul secţiunii: Prof. univ. dr - Mihaela Padurean - președinte

Lect.univ.dr. Andreea Marin Pantelescu – membru

  1.      Invățământul universitar public versus privat. Argumente pro și contra.

Autor: Avram Ana Maria, AAC – an I

                        Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Ioncică

 

2.      Prejudecată versus realitate. Dimensiunile reale ale culturii naționale în contextul diversității

Autor: Țîrcă Vlad Mihai, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

3.      Muncă – studiu – viață privată: un echilibru posibil de atins? Cercetare în rândul studenților economiști

Autor: Georgescu Diana Nicoleta, MCEPC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 

4.      Căutarea unui loc de muncă între așteptări și realitate. Experiențe studențești în găsirea unui loc de muncă

Autor: Fulga Andreea Gabriela, MCEPC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 

5.      Nivelul resursei umane a României în prezent și potențialul real al acesteia

Autor: Păun Marian, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

6.      Motivarea și satisfacția angajaților – premisele succesului profesional

Autor: Răducu Andreea Marilena, AAC, an I

Șerb Nicoleta Elena, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

7.      Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea profesională a unui absolvent

Autori:  Drăghiciu Beatrice – Elena,  AAC, an I

  Odoroagă Barbu Carmen, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

8.      Imbunătățirea sistemului de învățământ universitar prin dezvoltarea mobilităților de studiu Erasmus+

Autor: Andrei Emma – Denisa, AAT, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

9.      Modul în care influențează formele de comunicare eficiența angajaților

Autori: Mihai Mihaela Mioara, AAC, an I

Visinescu Nicoleta Mariana, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

10.   Impactul imprevizibilului și efectul său asupra mediului economic

Autor: Vlaicu Ionuț Bogdan, AAT, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Dragoș Vasile

 

11.   Impactul site-urilor de job-uri în recrutarea și selecția juniorilor

Autor: Diaconu Ana Maria, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

12.   Etapele critice în desfășurarea activității restaurantelor

Autor: Stoenică Raluca Mihaela, AAT, an II

Cond.șt.: conf. univ. dr. Andreea Schiopu

 

13.   Cercetare privind procesul de elaborare a  strategiei într-o agenție de turism

Autor: Burcescu Bogdan Cătălin, AAT, an II

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 

14.   Studiu privind satisfacția utilizatorilor platformei iLearn

Autor: Găbrian Patricia-Crenguța, AAC, an II, gr. 376

                        Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian-Bogdan Onete

 

15.   Posibilități de utilizare a mediei sociale în business

Autor: Nicu Elena-Corina, AAC, an II, gr. 376

                        Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian-Bogdan Onete

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească -  aprilie 2017

LICENTA - Secţiunea 1 - Administrarea Afacerilor

Data: 28.04.2017, ora 9:00,  Sala 2701

Biroul secţiunii:

            Conf.univ.dr. Marius Neacșu – preşedinte                                             

Lect.univ.dr. Ana Maria Nica – membru                         

Lect.univ.dr. Mihai Tănase – membru                           

Stud.  Madalina Nistoroiu – secretar 

 

 1. Turismul accesibil – o formă de manifestare a responsabilității sociale

Autor: Crîșmariu Oana Diana, Business si Turism, an III,

Cond. şt.: prof.univ.dr. Gabriela Țigu

 1. Serviciile de educație în România – prezent și perspective

Autor: Dorobanțu Georgiana – Alina, Business și Turism, an III

Cond.șt.: prof.univ.dr. Maria Ioncică

 1. Cât de atractiv este un loc de muncă în turism pentru studenții Facultății de Business și Turism?

Autori: Barbu Andreea Cristina, Business si Turism, an II, gr. 326

Cepoiu Georgiana Mihaela, Business și Turism, an II, gr. 327

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

 1. Preferințele de călătorie ale generației Y și impactul asupra agențiilor de turism

Autor: Pavel Florina Andreea, Business și Turism, an II, gr. 336

Cond.șt.: asist.univ.dr. Cristina Iorgulescu

 1. Turismul rural și îmbunătățirea protecției mediului în județul Buzău

Autor: Dumitru Mădălina, Business și Turism, an III, gr. 354

Cond.șt.: prof. univ. dr. Delia Popescu

 1. Analiza comparativă a ofertei de servicii de sănătate din sistemul public cu cea din sistemul privat

Autor: Filip Valentina Andreea, Business și Turism, an III, gr. 354

Cond.șt.: prof. univ.dr. Delia Popescu

 1. Freelancing în afacerea de tip multi-side platform

Autor: Roșca Luca, Business și Turism, an II, gr. 337

Cond.șt. asist. univ. dr. Daniel Bulin

 1. Soluții inovatoare pentru optimizarea activităților agențiilor de turism

Autor: Tabarcea Andreea, Business și Turism, an II, gr. 338

Cond.șt.: prof. univ.dr. Olimpia State

 1. Turismul în ariile protejate Ceahlău și Pieninski

Autor: Costișor Laura Andra, Business și Turism, an II, gr. 328

Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

 1. Impactul social media asupra consumatorului de produse turistice

Autor: Dumitrache Diana – Ioana, Business și Turism, an II, gr. 330

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 1. Intenția studenților facultății de Business și Turism privind consumul de produse și servicii eco-sustenabile în parcul natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina

Autori: Bălăceanu Maria Alexandra, Business și Turism, an II

Bercaru Bogdan Cristian, Business și Turism, an II

Chiriță Raisa Maria, Business și Turism, an II

Cond.șt.: conf.univ.dr. Remus Hornoiu

 1. Trendurile în turismul internațional și influența lor asupra potențialilor turiști români

Autor: Burtumac Lavinia, Business și Turism, gr. 327

Cond.șt.: prof.univ.dr. Delia Popescu

 1. Turismul sub influența recentelor amenințări teroriste

Autor: Cârțală Bianca Florentina, Business și Turism, an III

Cond.șt.: Prof.univ.dr. Delia Popescu

 1. Raportul muncă – viață personală al angajaților și influența asupra activității organizației

Autor: Munteanu Laura, Business și Turism, an II

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

 1.  Metode de promovare a produselor turistice

Autor: Dumitru Ștefan Gabriel, Business și Turism, an II, gr. 330

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 

 1. De la așteptările consumatorilor la experiențe – megatendințe în industria hotelieră

Autor: Chiriță Elena – Maria, Business și Turism, an II, gr. 327

Chiriță Mihaela – Ioana, Business și Turism, an II, gr. 327

Cond.șt: prof. univ. dr. Olimpia State

 

 1. Importanța și implicațiile resurselor umane în cadrul IMM-urilor

Autor: Mocanu Oana Alexandra, Business și Turism

Pietrușel Crina Gabriela, Business și Turism

Cond. șt.: prof. univ. dr. Dragoș Vasile

LICENTA – Secţiunea 2 - Administrarea Afacerilor

Data: 28.04.2017, ora 9:00,  Sala 1214

Biroul secţiunii:

            Prof.univ.dr. Magdalena Bobe – preşedinte                               

            Conf.univ.dr. Dorin Vicentiu Popescu – membru                        

Lect.univ.dr. Mihaela Dobrea – membru                        

Stud.  Andreea Banu – secretar 

 

 1. A new generation of Arabic women in Romania: successful entrepreneurial models

Autor: Sharbek Nermin, BT, an I, gr. 323

Cond. şt.: lect. univ. dr. Raluca-Mariana Grosu

 1. Comunicarea într-o organiație democratică

Autor: Toader Alexandra-Andreea, BT, an III, gr. 363

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

 1. Tendințe inovative în procesul de vânzare

Autor: Dumitru Andreea-Georgiana, BT, an III, gr. 354

Cond. şt.: conf. univ. dr. Mirela-Octavia Sîrbu

 1. Economia longevității/”de argint” – componentă emergentă la nivel global și sursă de oportunități de afaceri. Cazul României

Autor: Nohai Maria, BT, an III, gr. 358

Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Drăgușin

 1. Direcții contemporane privind designul ambietal comercial

Autor: Manea Mihaela-Loredana, BT, an III, gr. 356

Cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

 1. Manipularea comportamentului utilizatorilor de servicii turistice prin ”Social Monitoring”

Autor: Dediu Liviu, BT, an III, gr. 353

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina-Gabriela Maiorescu

 1. Percepția consumatorilor privind utilizarea realității virtuale în domeniul tehnicilor de vânzare

Autori: Alexe Florentina-Adriana, BT, an III, gr. 350

             Andrei Corina-Elena, BT, an III, gr. 350

Cond. şt.: conf. univ. dr. Mirela-Octavia Sîrbu

 1. Franciza – o afacere de succes în România

Autor: Sârbu Maria Alexandra, Business și Turism, an II, gr. 331

Cond.șt.: asist.univ.dr. Daniel Bulin

 1. Sustenabilitatea locuințelor – aplicabilitatea în dezvoltarea economică regională

Autor: Păun Liviu-Andrei, BT, an II, gr. 336

 Cond. şt.: asist. univ. dr. Ion-Daniel Zgură

 1. Oportunitățile și provocările comerțului electronic în România

Autor: Țurlescu Louana-Ingrid-Beatrice, BT, an I, gr. 318

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

 1. Adaptarea turismului de patrimoniu la cerințele generației Z

Autor: Nimerenco Ina, BT, an I, gr. 304

Cond. şt.: dr. econ. Gabriel-Cristian Sabou

 1. Dezvoltarea sustenabilă a turismului de patrimoniu în Țara Făgărașului

Autor: Frangulea Francesca-Roxana, BT, an I, gr. 307

                  Cond. şt.: dr. econ. Gabriel-Cristian Sabou

 1. Studiul preferințelor în materie de carte ale tinerilor

Autor: Spânu Alexandra-Patricia, BT, an II, gr. 339

 Cond. şt.: conf. univ. dr. Teodor-Mihai Negrea

 1. Negocierea, instrument de optimizare a afacerilor

Autor: Florescu Bogdan Dragoș, Business și Turism, an II

Cond.șt.: asist.univ.dr. Daniel Zgură

 1. Valorificarea prin turism a unei arii naturale protejate – Izbucul Bigar

Autor: Voiculescu Corina, Business și Turism, an II

Cond.șt.: prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu

 1. Analiza comparativă privind valorificarea prin turism a unor resurse antropice

Autori: Bostan Alina, Business și Turism, an III, gr. 351

 Bectas Elif, Business și Turism, an III, gr. 351

 Buga Andrei, Business și Turism, an III, gr. 351

Bocăneț Andreea, Business și Turism, an III, gr. 351

Cond.șt.: prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu

Sesiune 2015

download poze eveniment

Sesiune 2014

download poze eveniment