SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ A STUDENŢILOR

28 - 29 aprilie 2017

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ

A STUDENŢILOR

Faza pe facultate

 

Secţiunile Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2017 la Facultatea de Business şi Turism sunt:

1. „Administrarea afacerilor” (secţiunea pentru licenţă)

2. „Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat)

Paşi importanţi:

-         finalizarea titlului lucrării împreună cu conducătorul ştiinţific - cadrul didactic ce vă îndrumă în elaborarea acesteia;

-         înscrierea în intervalul  16 – 24 martie 2017 cu titlul exact al lucrării,

la secretariatul departamentului de care aparţine conducătorul ştiinţific

pe una din secţiunile de mai sus;

-         lucrarea va fi depusă la secretariatul departamentului în intervalul

24 - 25 aprilie 2017;

-         programarea susţinerilor pentru 28-29 aprilie 2017 va fi afişată la avizierul departamentului precum si pe www.comert.ase.ro/cercetare.

 

Recomandări:

          - abordarea să fie interdisciplinară;

          - un student să se concentreze asupra unei teme, reţinând faptul că numai lucrările cu un singur autor se pot califica la faza pe ASE.

 

Avantajele participării:

          - plus de experienţă în elaborarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice (lucrare de licenţă, disertaţie);

          - punct forte al C.V.-ului dvs.;

          - diplome şi premii (bani, cărţi);

          - şansa de a fi selecţionaţi pentru a reprezenta facultatea la una dintre secţiunile Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare;

          - şansa locului I la nivel de facultate şi calificarea la faza pe universitate, cu posibilitatea obţinerii unei burse de cercetare pentru un întreg an universitar.

Vă dorim succes!

 

Urmăriţi avizierul departamentului la care vă înscrieţi

precum şi www.comert.ase.ro/cercetare!

Adauga un Comentariu