Concurs acordare gradatii de merit pentru perioada 2017-2022 didactic

Calendarul concursului pentru acordarea gradatiilor de merit in anul universitar 2017-2018 pentru personalul didactic si de cercetare

 1. Inscrierea la concurs: 9 – 11.10.2017;
 2. Analiza dosarelor de catre comisiile de concurs: 12 – 17.10.2017;
 3. Afisarea rezultatelor concursului: 18.10.2017;
 4. Depunerea contestatiilor: 19-20.10.2017;
 5. Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 23.10.2017;
 6. Avizarea rezultatelor de catre Consiliile Facultatilor: 24.10.2017;
 7. Aprobarea rezultatelor de catre Consiliul de Administratie 25 – 30.10.2017.

Componenta dosarului de concurs:

 • Pagina de garda (se vor preciza numele si prenumele candidatului, facultatea, departamentul si gradul didactic);
 • Opis;
 • Cerere de înscriere la concurs, semnata de candidat, care include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar;
 • Raport de autoevaluare, în format tiparit si electronic, care cuprinde activitatile profesionale /stiintifice structurate în conformitate cu Anexa 2 – pe domenii (pentru fiecare articol /carte /citare /realizare profesionala /contributie mentionata se va preciza link-ul unde poate fi gasita sau numarul anexei din dosar), precum si activitatile referitoare la implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii academice, structurate in conformitate cu Anexa 3.

 

Adauga un Comentariu