Acordarea burselor și a altor forme de sprijin social - Noua Metodologie

În urma publicării în Monitorul Oficial nr.155 din 02.03.2017, partea I, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățămîntul superior de stat, invățămînt cu frecvență, a fost elaborată o nouă Metodologie privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social, cu aplicabilitate din semestrul al II-lea al anului universitar curent. Aceasta a fost propusă spre vot Consiliului de Administrație și Senatului Universitar.

Noul grafic de desfășurare a procedurilor de acordare a burselor de către ASE din București, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017, propus spre aprobare, este ilustrat în tabelul următor:

Activităţi

Termene / perioade de realizare

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor sociale

09.03 - 13.03, ora 14:00

Depunerea, la secretariatele facultăţilor, a dosarelor de candidatură pentru obţinerea burselor de performanţă (altele decât cele pentru rezultate deosebite la învăţătură)

09.03 - 13.03, ora 14:00

Afişarea, la avizierele facultăţilor, a rezultatelor concursului privind acordarea burselor de performanţă (altele decât cele pentru rezultate deosebite la învăţătură)

15.03, ora 16:00

Contestaţii privind acordarea burselor de performanţă (se depun la secretariatele facultăţilor)

16, 17 și 20.03

Depunerea dosarelor pentru obţinerea bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte

09.03 - 17.03, ora 12:00

Afişarea la avizierele facultăţilor a listelor cu studenţii beneficiari ai burselor sociale, de merit şi de performanţă pentru rezultate deosebite la învăţătură

17.03

Contestaţii privind acordarea burselor sociale, de merit şi de performanţă pentru rezultate deosebite la învăţătură

20 – 22.03

Afişarea la avizierele facultăţilor a rezultatelor finale ale concursului privind acordarea burselor de performanţă (altele decât cele pentru rezultate deosebite la învăţătură)

21.03

Afişarea răspunsurilor la contestaţii și afişarea listelor finale cu studenţii beneficiari ai burselor sociale, de merit şi de performanţă pentru rezultate deosebite la învăţătură, şi transmiterea acestor informaţii la prorectorul de resort

23.03

Înaintarea listelor cu beneficiarii burselor de performanţă (altele decât cele pentru rezultate deosebite la învăţătură) către prorectorul de resort

23.03

Adauga un Comentariu